ΕΚΘΕΣΗ

Συνεργαζόμαστε με Οίκους εξωτερικού για βοηθητικό εξοπλισμό όπως : Αντιδονητικά πέλματα, Δέικτες ροής,  Μαγνητικές σχάρες, Φουρκέτες δεσίματος καλουπιών και Ταχυσυνδέσμους.

Διατηρούμε στοκ με υλικά καθαρισμού (purging compounds) για την άμεση κάλυψη αναγκών του Πελατολογίου μας.

 Βίντεο παρουσιάσεων από τους συνεργαζόμενους Οίκους του εξωτερικού

TRIA

GAVO MECCANICA

FRIGEL ADIABATIC COOLING

VILLANI GIOVANNI

ASERT

TECNOFER